Autyzm dziecięcy to złożone zaburzenia rozwoju jak również funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Autyzm charakteryzuje się zakłóceniami zdolności komunikowania się, wyrażania uczuć jak również budowania relacji interpersonalnych. Osoby z autyzmem mają trudności z integracją wrażeń zmysłowych, autyzm z łaciny to „autius infantum”. Leczenie autyzmu może mieć różne formy. Często stosuje się terapie, które mają poprawić funkcjonowanie osób chorych. Niestety sam autyzm nie jest uleczalny do końca. Osoby dotknięte tym schorzeniem muszą się z nim zmagać do końca życia. Poprawa funkcjonowania osoby chorej uzależniona jest od tego jak wcześnie rozpoznano chorobę, jak wcześnie wprowadzono terapię. Leczenie farmakologiczne autyzmu ma znaczenie jedynie uzupełniające ma na celu łagodzenie behawioralnych przejawów autyzmu. Ne ma typowych leków które stanowią formy leczenia. Podstawą leczenia jest terapia. Autyzm jest przypadłością która może mieć podłoże genetyczne jednak rozpoznano wiele czynników które zwiększają ryzyko zachorowania. Sama jednak przyczyna nie została dotąd w pełni poznana. Już na etapie rozwoju dziecięcego i mogą pojawić się pierwsze objawy schorzenia. Może to być: brak reakcji ze strony dziecka na polecenia, unikanie zabaw z rówieśnikami, trudności w porozumiewaniu się przy pomocy gestów i mowy. Dziecko autystyczne może być postrzegana jako dziwne, wyobcowane. Wśród badań przeprowadzonych na osobach z autyzmem zaobserwowano u nich pewne nieprawidłowości w kilku rejonach mózgu. Oprócz tego osoby te mają zły poziom serotoniny oraz innych neuroprzekaźników w mózgu. U około 20% dzieci z autyzmem zaobserwowano mutacje genetyczne zwiększające ryzyko rozwoju zaburzenia.

Zdarza się że już w wieku niemowlęcym rodzice za obserwują obserwują u dzieci pewne symptomy które ich niepokoją . Może to być:

 • dziecko jest za bardzo grzeczne
 • nie wzdryga się na hałas
 • Nie skupia wzroku na przedmiotach
 • sztywnieje kiedy bierze się je na ręce
 • długo wpatruje się w jeden punkt
 • nie gaworzy oraz nie rozwija mowy

Nie u wszystkich dzieci objawy te pojawiają się w wieku niemowlęcym. Niektóre symptomy mogą pojawić się później niespodziewanie.

W jaki sposób zachowuje się dziecko cierpiące na autyzm?

 • Często dzieci nie widzą potrzeby rozmowy z rodzicami ani rówieśnikami
 • unikają kontaktu z rodziną
 • Nie pozwalają się przytulać
 • unikają kontaktu wzrokowego
 • nie reagują na ból
 • dzieci nie cieszą się z nowych zabawek
 • ignorują innych
 • często nadmiernie przywiązują się do pewnych przedmiotów
 • Machaja rękami kręcą się w kółko
 • powtarzają słowa lub u zasłyszane gdzieś hasła
 • nie lubię zmieniać swoich dotychczasowych przyzwyczajeń
 • źle znoszę zmiany w codziennym funkcjonowaniu.

Warto wejść na stronę http://www.supelek.eu/autyzm.html i zapoznać się z ofertą Centrum Terapii Dziecka. Poradnia ta zajmuje się leczeniem dzieci z autyzmem oraz zespołem Aspergera. Na stronie można znaleźć galerię, oraz różne ciekawe materiały wideo.